Marzo 2014 Que se informe negativamente a venta de NCG BANCO a BANESCO.

https://www.change.org/p/joaqu%C3%ADn-almunia-que-se-informe-negativamente-la-venta-de-ncg-banco-a-banesco?recruiter=17719472&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition#petition-letter

Queremos solicitar ao Sr. Almunia que a Comisión que preside na UE sobre a Competencia, evite a culminación do espolio das Caixas Galegas, nas que, en vez de manter os seus Órganos de Goberno baixo o control democrático da cidadanía e aplicándolles unha eficaz vixilancia sobre o cumprimento dos seus obxectivos sociais, se procedeu ao seu “bancarización” e desmantelamento, cedéndoas para ser explotadas nun mercado cativo, anulando todos os beneficios e dereitos que viñeron funcionando durante máis de cen anos.

Divulgáronse documentos na que se citan prolijamente evidencias de que existiu e existe un plan para unificar os mercados financeiros por parte de grupos especuladores, ansiosos de controlar o poder económico e sojuzgar o poder político para que as decisións se tomen dende as perspectivas dos seus negocios e á marxe do Interese Público, do Ben Común, e mesmo do dereito das persoas a controlar e gozar dos seus patrimonios.

QUEN CONTROLA O FLUXO DO DIÑEIRO, CONTROLA O PODER POLÍTICO E SOCIAL!

Non é algo que se tería que vixiar, para evitar evidentes abusos de poder, sobre a base da súa concentración?…

Esa Comisión, (baixo a súa responsabilidade), ten asumida a misión de vixiar e controlar actitudes e comportamentos relacionados co “mercado libre”, evitando os oligopolios, tamén a alteración subrepticia do prezo das cousas e servizos, resgardando os dereitos adquiridos polas persoas…

Entendemos que o seu posto é consecuencia dun mandato democrático, é dicir, que está para defender os dereitos das persoas e, subsidiariamente, os das empresas, en canto que estas son expresións daquelas.

De ningún xeito a función desa Comisión pode limitarse a dar o visto e prace a feitos consumados, sen entrar nunha análise profunda das causas e procedementos que o motivaron, nin xustificar erros, nin sequera previsións ou plans ocultos cando estes prexudican claramente os dereitos das persoas, aínda que só sexa por vulnerar a debida transparencia e claridade. É de entender que calquera formulación que se lle formule dende a cidadanía, debe debidamente ser valorada e debe supoñer unha resposta detallada a cada unha das consultas formuladas.

Tamén queremos formularlle algunhas preguntas sobre este asunto, co rogo encarecido de que nos sexan respondidas de forma puntual e razoada:

Queremos solicitar ao Sr. Almunia que a Comisión que preside na UE sobre a Competencia, evite a culminación do espolio das Caixas Galegas, nas que, en vez de manter os seus Órganos de Goberno baixo o control democrático da cidadanía e aplicándolles unha eficaz vixilancia sobre o cumprimento dos seus obxectivos sociais, se procedeu ao seu “bancarización” e desmantelamento, cedéndoas para ser explotadas nun mercado cativo, anulando todos os beneficios e dereitos que viñeron funcionando durante máis de cen anos.

Divulgáronse documentos na que se citan prolijamente evidencias de que existiu e existe un plan para unificar os mercados financeiros por parte de grupos especuladores, ansiosos de controlar o poder económico e sojuzgar o poder político para que as decisións se tomen dende as perspectivas dos seus negocios e á marxe do Interese Público, do Ben Común, e mesmo do dereito das persoas a controlar e gozar dos seus patrimonios.

QUEN CONTROLA O FLUXO DO DIÑEIRO, CONTROLA O PODER POLÍTICO E SOCIAL!

Non é algo que se tería que vixiar, para evitar evidentes abusos de poder, sobre a base da súa concentración?…

Esa Comisión, (baixo a súa responsabilidade), ten asumida a misión de vixiar e controlar actitudes e comportamentos relacionados co “mercado libre”, evitando os oligopolios, tamén a alteración subrepticia do prezo das cousas e servizos, resgardando os dereitos adquiridos polas persoas…

Entendemos que o seu posto é consecuencia dun mandato democrático, é dicir, que está para defender os dereitos das persoas e, subsidiariamente, os das empresas, en canto que estas son expresións daquelas.

De ningún xeito a función desa Comisión pode limitarse a dar o visto e prace a feitos consumados, sen entrar nunha análise profunda das causas e procedementos que o motivaron, nin xustificar erros, nin sequera previsións ou plans ocultos cando estes prexudican claramente os dereitos das persoas, aínda que só sexa por vulnerar a debida transparencia e claridade. É de entender que calquera formulación que se lle formule dende a cidadanía, debe debidamente ser valorada e debe supoñer unha resposta detallada a cada unha das consultas formuladas.

Tamén queremos formularlle algunhas preguntas sobre este asunto, co rogo encarecido de que nos sexan respondidas de forma puntual e razoada:

Advertisement

10 MARZO 2014 Carta a Juaquin Almunia Vice-Presidente, Comisario responsable de Competencia Comisión Europea Joaquín Almunia

– Vice-Presidente, Comisario responsable de Competencia Comisión Europea Joaquín Almunia
Estimado señor,
Como persoa afectada pola crise xurdida do poder omnímodo das entidades financeiras privadas, e vendo como non só non se corrixen os continuos abusos que deron orixe á situación actual, senón que se afonda no sometemento aos obxectivos de explotación por parte do devandito lobby, quero participar nesta petición de amparo, de forma individualizada pero coordinada con outras persoas por este ou outras canles.
E é que, ao parecer segundo escrito do Sr. xefe do seu gabinete, se pode esperar que por parte desa Comisión están dispostos a dar o visto e prace á operación de venda da entidade denominada “Nova Galicia Banco” (produto da fusión forzada das Caixas de Aforro galegas) a BANESCO, dando por feito que se axusta á normativa europea establecida polo T. F. da UE, sen que haxa ningún indicio dunha valoración das circunstancias e antecedentes da devandita operación, polo que desexo manifestar:
Que me considero co dereito e a obriga de achegar a miña opinión respecto á evolución dun proceso que, segundo o meu entender, vulnerou normas respecto á competencia entre entidades de servizos FINANCEIROS, nunha trama para controlar as tarifas aplicables, sobre a base da absorción, de forma revolta e desordenada, de entidades competitivas legalmente establecidas, arrebatando os seus patrimonios e destruíndo as súas estruturas de utilidade pública.
A venda efectuada non pode ser recoñecida como válida. Tanto a fusión entre ambas as dúas Caixas galegas (con oficinas en toda España) coma a súa posterior conversión en banco privado: foron decididas por uns órganos de goberno constituídos sen garantías democráticas, en representación de Clientes, traballadores e entidades fundadoras, aos que non se informou nin consultou sobre a auténtica situación das entidades, nin de posibles alternativas a aplicar. As evidencias máis destacadas da trama, na consecución de obxectivos espurios, son:
. Conivencia de financeiros e organizacións políticas para lexislar de forma en que a liberdade de circulación de capitais, as normas de boas prácticas bancarias, o control e revisión das operacións financeiras, se reconvertan en factores de especulación e dominio do mercado financeiro, mesmo en elementos de fraude fiscal.

. Vulnerar as normas de “libre competencia” nun “mercado cativo”, reconvertendo o que sería un Servizo Público, nunha pesada carga para as persoas e PEME, ao substituír ás Caixas de Aforro (que xestionaban sobre o 50% dos depósitos e dende unha perspectiva de servizo público) por un banco especulativo, grazas á complicidade de políticos e medios de comunicación

. Alterar as normas das Caixas, suplindo as directrices por recomendacións interesadas e así chegar a implantar maneiras e formas orientadas á especulación e explotación abusiva dos recursos financeiros, quebrantando a formación dos seus órganos de goberno, ao deteriorar os procesos democráticos.

. A liquidación de contratos de responsables da deriva das entidades, con pingües indemnizacións segundo acordos tomados en plena crise, evidenciando a intención de silenciar testemuños e gañar vontades.

. Os usuarios das Caixas perderon, coa conversión, a súa participación nos Órganos de Goberno da entidade, o que supón un claro prexuízo non compensado, agudizando os prexuízos causados por un espolio planificado.

. Non pedíronse responsabilidades aos electos para os Órganos de Goberno das Caixas, que optaron por introducir estratexias contrarias aos intereses das persoas e entidades ás cales representaban, aos que nin consultaron nin tiveron en conta á hora de decidir operacións financeiras inadecuadas e prexudiciais, así como fusións e conversións inadmisibles para o interese público, poñéndose ao servizo do Lobby bancario, patrocinador dun oligopolio prexudicial para o interese común, vulnerando as normas da competencia e dereitos dos usuarios

. Non se debe admitir que unha Caixa de Aforros patrocine a súa destrución, renunciando aos obxectivos que xustificaron a súa fundación ao ofrecer un servizo público sen ánimo de lucro, que agora desaparece, rebaixando a competitividade.

Enténdese que as normas sobre a libre competencia deben referirse aos dereitos dos concorrentes como ofertantes pero tamén, e principalmente, aos dereitos dos usuarios e consumidores, en cuxo interese deben de impedirse os oligopolios e que se destrúan entidades con estratexias legais e reguladas segundo o interese común, para un desenvolvemento integrado no seu ámbito, como o eran as Caixas, ás que habería que ter saneado, pero nunca suprimido.

É, por todo iso que lle reclamo a atención para o resgardo público ante a citada operación, esperando do informe de competencia que restableza e adecúe os seus termos, salvagardando os dereitos das partes, abrigo e fundamentalmente o interese, socialmente compartido, da presenza activa das Caixas de Aforros.

ENTREGA DE FIRMAS Á FISCALÍA

Lectura automática do escrito feito por Miguel Quinteiro,dirixido a fiscalía anticorrupción, e presentado na fiscalía en Ourense:

http://www.youtube.com/watch?v=j_plXAvdsR8&feature=youtu.be

Primeira entrega de firma á fiscalía.

http://www.youtube.com/watch?v=5crWEZTj8cA&feature=endscreen&NR=1

http://praza.com/economia/785/a-plataforma-polo-aforro-publico-presenta-tres-mil-sinaturas-para-pedir-que-se-investigue-a-xestion-de-ncg/

Segunda entrega de firmas á fiscalía.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vtg6p3FHqBY

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1177638

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120528/presentan-fiscalia-ourense-firmas-1387265.html

http://www.sermosgaliza.com/artigo/galiza/a-fiscalia-superior-de-galiza-ultima-unha-demanda-masiva-contra-ngb-polas-preferentes/20120522200948001531.html

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2012/05/22/fiscalia-prepara-demanda-masiva-preferentes/0003_20120520120522181056832.htm

http://www.diariojuridico.com/actualidad/las-participaciones-preferentes-en-el-punto-de-mira-de-las-investigaciones-de-la-fiscalia-general-del-estado.html

Crónica dunha morte anunciada

Esta semana espertámonos coa nova, non por esperada por nós menos impactante: Novagalicia Banco entra en perdas, e agora ser mercada nunha puxa é a primeira opción. Dende a Plataforma polo Aforro Público vimos vaticinando que o futuro das caixas bancarizadas non é mais que este: ser absorbidos pola gran banca privada, nunha operación que é de onte, senón que era xa un vello proxecto, anterior á crise.

Seguir lendo

Perdemos todos co afundimento das caixas.

Neste estupendo artigo, os autores dan un repaso sobre a situación das caixas, o porqué do seu afundimento, e sinalan ós responsables do mesmo, que non son mais que os xestores das caixas de aforro, que implementaron unhas prácticas suicidas que levaron á quebra un patrimonio colectivo que agora foi perdido para sempre. Os políticos foron, pese á súa mala sona, só os “palmeros” desta desastrosa xestión. É por iso que dende a Plataforma polo Aforro pedimos unha investigación da súa xestión que depure as posibles responsabilidades, tanto xudicial, como políticamente mediante unha auditoría social da débeda das caixas. E tamén, para recuperar parte do quebrado, pedimos a conversión das caixas nun xérmolo de banca pública con vocación ética e social e funcionamiento democrático. Porque é o adecuado, e o que precisamos para saír da crise en positivo. Seguir lendo

Convocatoria de Día de Acción por Unha Banca Pública

MARZO 2012.

A Plataforma Polo Aforro Público, formada por colectivos e persoas de toda Galicia, profundamente preocupadas pola privatización das caixas e o comportamento absolutamente irresponsable do sector financeiro nesta crise, convoca para o vindeiro día 25 de Marzo un día de acción por unha Banca Pública en toda Galicia. A Plataforma polo Aforro Público naceu co obxectivo de reclamar, dende a organización cidadá e de base, unha xestión distinta da problemática financeira.


Consideramos que é preciso, para superar esta crise en positivo, e para o normal funcionamento democrático da nosa sociedade, unha banca pública que funcione de xeito ético e devolva á cidadanía o poder sobre os aspectos financeiros da economía. Só así poderemos ter un control democrático da economía, contribuíndo ao benestar colectivo.
Así mesmo, consideramos que a bancarización das caixas de aforro non é necesaria nin inevitable. Baixo argumentos supostamente técnicos, refutados por varios expertos críticos, acerca da necesidade de privatizar as caixas para salvalas, agóchase a vontade do capital financeiro de facerse co control do negocio bancario do país, mantendo a súa hexemonía e poder social nesta crise, causada polas súas malas prácticas na burbulla especulativa do ladrillo, e non polo traballo da xente da rúa.


Deste xeito, non só estáselle a dar regalado o capital das caixas aos bancos, senón que se está a crear un oligopolio no sistema financeiro galego e español, que vai provocar a exclusión financeira de gran parte da poboación, PEMES e familias. Isto, de feito, xa está a pasar, e o paro e a crise son consecuencia directa da seca de crédito por parte de institucións bancarias completamente irresponsábeis socialmente e politicamente impunes.


Por iso, para saír desta crise en positivo, con emprego e benestar social, precisamos dun sistema financeiro público e ao servizo da economía e a democracia. Precisamos dunha BANCA PÚBLICA. Axúdanos a conseguila e acude á manifestación do día 25!
A Plataforma Polo Aforro Público está constituída polos seguintes movementos cidadáns: Foro de Asembleas Galegas do 15M, ATTAC Xustiza Económica Global, Mesa pola converxencia e Democracia Real Xa.

Podes unirte a nós en:


Vigo: Manifestación ás 11:30 dende a Praza de España. Lectura do manifesto no cruce de Colón e García Barbón.

Santiago: Concentración ás 18 na Alameda, con charlas e talleres sobre o tema.

Pontevedra: Manifestación ás 18.30 dende Montero Ríos, cunha charla ó final do catedrático de economía Jose Luis Outes Ruso.

A Coruña: concentración ás 19:00, no Cantón grande- Obelisco.

Ourense: concentración de 19 a 21 horas na Rúa do Paseo, diante da sede de Novagalicia Banco.

Lugo: Concentración ás 18:30 na Praza Maior.

Ferrol: Concentración ás 11.30 na Praza de Armas.

www.aforropublico.wordpress.com

O capital financeiro español aproveita as imposicións de Bruxelas para levar a cabo o seu programa

Nesta entrevista a Álvaro Rodríguez, membro de Attac Xustiza Económica Global e da PLataforma polo Aforro Público, fálase da bancarización das caixas como parte do programa político e económico do capital financieiro español, que aproveitou a crise para levalo a cabo. E tamén fálase de cómo os movementos sociais en Galicia, como esta plataforma, estánse a configurar como actores de seu na política local. Aproveitamos para recordarvos que en breve teremos convocatoria para as accións do día 25. ¡¡Por unha banca pública!!. Seguir lendo